LZMK

Filmska enciklopedija

PROFILMSKO Filmska traka traži dalje ...

PROFILMSKO, sve što postoji u stvarnom svijetu a namijenjeno je registriranju na filmsku vrpcu, pojam suprotan → afilmskome: afilmsko postaje profilmsko kad se pred njega postavi filmska kamera ili mikrofon. Profilm. svijet može biti i poseban svijet, konstruiran isključivo radi snimanja: npr., artificijelni dekor; ipak, sâmim svojim nastankom on je afilm. činjenica, a postaje profilmska tek kad se uključi u proces snimanja. Kad filmofanska (→ filmofansko) činjenica nalikuje na profilmsku, kadar je realističan; kad se ona bitno razlikuje od nje, tada je to stilizacija. Ipak, u načelu filmografsko, ekransko, filmofansko i dijegetičko nikada nisu identični s profilmskim, već su po nekim mišljenjima njegov analogon, a po drugima korelat. Prema objašnjenju tvorca ovog termina → Étiennea Souriaua, P. nastaje kad se nečemu iz afilm. svijeta pripoji jedna kreatorska namjera stvaraoca. Inače, Souriau kao primjere za ovaj pojam navodi »glumca od mesa i kostiju, dekor u studiju«, a zatim potvrđuje svoju definiciju navodima: »a) svi takozvani laboratorijski postupci stvaraju filmografske činjenice koje nemaju korelata u profilmskoj stvarnosti; b) raspored rada upravlja se prema profilmskim pogodnostima, koje ne vode računa o dijegetičkom redu, kao ni o filmografskom (a sâmim time ni o filmofanskom) poretku koji se uspostavlja u montaži«.

Du. S.


Citiranje:
PROFILMSKO. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4228>.

kratice i simboli