LZMK

Filmska enciklopedija

POPULISTIČKI FILM Filmska traka traži dalje ...

POPULISTIČKI FILM, naziv za sve vrste filmova koji se obraćaju širokomu i vrlo heterogenom (socijalno, generacijski, obrazovno i dr.) spektru publike; budući da ima vrlo snažnu integracijsku društv. vrijednost, P. predstavlja osnovu rada film. industrije i velike većine nacionalnih kinematografija. Pojam populistički film tek se djelomično poklapa s pojmom komercijalni film: podudarnost je najčešće u velikom odazivu publike, dok je razlika u tom što je komerc. film svaki onaj koji ostvaruje zadovoljavajući prihod, pa i takav koji je u odnosu na publiku selektivnog karaktera, te nema širu integracijsku vrijednost (npr., pornografski film računa većinom na odraslije gledatelje, u prvom redu na muškarce, dok se pak dječji i omladinski obraćaju mlađoj publici). Najčešće, svojstva populističkih filmova su sljedeća: oslanjaju se na »arhetipske« likove, pripadaju najpopularnijim žanrovima, motive i stavove preuzimaju iz još djelotvornih tradicija svoje sredine (ili odražavaju njene najakutnije potrebe); ponajviše su to igr. filmovi — primitivnoga i klas. narativnog stila u nij. razdoblju, odn. zreloga klas. stila u zvučnomu (→ narativni stilovi; povijest filma).

Red.


Citiranje:
POPULISTIČKI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4151>.

kratice i simboli