LZMK

Filmska enciklopedija

POPULARNOZNANSTVENI FILM Filmska traka traži dalje ...

POPULARNOZNANSTVENI FILM, također popularnonaučni film, vrsta → obrazovnoga filma namijenjenoga populariziranju znanosti, odn. stvaranju inicijalnoga zanimanja ili uvođenju u problematiku nekoga znanstvenog područja. Takve osnovne namjene (→ namjenski film), P. može fakultativno služiti u nastavne svrhe u školama i ostalim obrazovnim ustanovama i akcijama (sa sebi svojstvenom populističkom funkcijom po kojoj se može zamjetljivo razlikovati od metodički i programski strože sačinjenih → nastavnih filmova), ali — kao djelo namijenjeno širokoj publici — i kao dio komerc. programa (obično kao predigra igr. filmu). Ovaj prikazivački potencijal popularnoznanstvenog filma, kao (najčešće) djela za publiku nespecificirane dobi i obrazovanja, u svezi je s njegovim tipičnim karakteristikama: a) isticanjem sadržajnih, vizualno-auditivno najprivlačnijih (»najzabavnijih«) aspekata obrađivane teme, ponekad i onih od marginalnijega znanstvenog značenja; b) priopćavanjem koje je znatno »neformalnije« od onoga u nastavnom filmu, lišeno izraženije sustavnosti; c) primjenom izlagačkih postupaka koji se rjeđe koriste u nastavnom filmu (često, npr., svojevrsnom imitacijom fabularnoga filma, ili pak pseudodokumentarizmom).

Kriterij po kojem se u praksi neki film precizno verificira, klasificira kao popularnoznanstveni razmjerno je teško odrediti. Tako, razlikuje se u pojedinim sredinama s obzirom na njihove specifične obrazovne potrebe; poneki filmovi koji su svojedobno u školskoj praksi funkcionirali kao nastavni, zbog evolucije školskoga sistema i same znanstvene discipline zastarijevaju i dobivaju obilježja popularnoznanstvenog filma; mnogi filmovi (osobito dokumentaristički) koji nemaju osnovna obilježja popularnoznanstvenoga filma mogu ipak služiti populariziranju znanosti. Stroži kriteriji ustanovljavaju se, aproksimativno, nakon II svj. rata — na osnovi već velikih iskustava o obrazovnoj funkciji filma, a i zbog postojanja velike baštine obrazovnoga filma; u praksi se respektiraju jedino u zemljama s razvijenijom sviješću o ulozi film. medija u obrazovanju.

U SFRJ u ovom žanru realizirana su mnoga vrlo uspjela djela, nagrađivana i na inozemnim festivalima (npr. filmovi Branka Marjanovića i Petra Lalovića).

LIT.: A. Strasser, The Work of the Science Film Maker, New York 1973; I. Vasil'kov, Naučno-popularnoe kino, Moskva 1977; I. Vasil'kov, Èkran rasskazyvaet o nauke, Moskva 1977.

An. Pet.


Citiranje:
POPULARNOZNANSTVENI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4150>.

kratice i simboli