LZMK

Filmska enciklopedija

POMOĆNIK REDATELJA Filmska traka traži dalje ...

POMOĆNIK REDATELJA, prvi, najneposredniji suradnik redatelja filma, kojem pomaže u cjelokupnom procesu stvaralačke i tehnol. realizacije. Sudjeluje u sljedećim fazama rada na filmu: a) u pripremama projekta, kada je dužan proučiti → knjigu snimanja i dati redatelju primjedbe i prijedloge, u skladu sa sugestijama redatelja sudjelovati u razradbi knjige snimanja, izradbi operativnog plana i dr. režijskih elemenata potrebnih za sastavljanje financ. plana odn. definitivnoga proizvodnog elaborata, te koordinirati rad sektora režije s ostalim sektorima; b) u snimanju slike, kada surađuje u izradbi planova snimanja i dnevnih dispozicija, po uputama redatelja i knjizi snimanja vrši režijske pripreme scene (provjerivši prethodno da li su glumci naučili tekst i da li su sve dr. komponente za snimanje scene prisutne), brine se o mizansceni drugog plana i pokretima statistâ te vodi računa o ispravnosti montažnog povezivanja kadrova; c) u završnoj obradbi, kada s montažerom, ton. snimateljem i organizacijom priprema sve što je potrebno za naknadno snimanje dijalogâ, šumova i sl., te s glumcima uvježbava sinkronitete. Zbog opsega i odgovornosti, P. je vrlo značajno film. zvanje. U kinematografiji često postoje i profesionalci specijalizirani za taj posao; s druge strane, on je ujedno i »praktična škola režije« za mlade sineaste; isto tako, i već renomirani redatelji često se prihvaćaju tog posla u stankama između vlastitih projekata.

Red.


Citiranje:
POMOĆNIK REDATELJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 5.10.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4134>.

kratice i simboli