LZMK

Filmska enciklopedija

PHENAKISTISCOPE Filmska traka traži dalje ...

PHENAKISTISCOPE, poznat i pod nazivima phenakisticope, phantasmacope, phantoscope i fantascope (koji su ujedno i konstrukcijske varijante), izum Josepha-Antoinea-Ferdinanda Plateaua iz 1832. Taj izum, zapravo optička igračka, sastoji se od osovine na čijem je jednom kraju pričvršćena okrugla ploča podijeljena na više dijelova; na svakom dijelu nacrtana je jedna faza pokreta neke figure; na suprotnom kraju osovine nalazi se druga ploča — potpuno tamna, s uskim prorezima koji su smješteni tako da svaki prekriva jedan od crteža. Kada se osovina okreće (a time i obje ploče), a gledatelj promatra crnu ploču, kroz izreze će vidjeti figure, odn. figuru — ali ne svaku posebno, već zbog optičke varke (odatle i naziv — grč. phenakistikós: varalica) i → perzistencije vida jednu dinamičnu cjelinu, odn. figuru koja se kreće. Na takvom principu spajanja statičnoga u dinamično zasniva se film. Sl. istraživanjima istodobno se bavio Englez W. G. Horner (dedalum), kao i njegov zemljak M. Faraday te Austrijanac S. von Stampfer.

K. Mik.


Citiranje:
PHENAKISTISCOPE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4046>.

kratice i simboli