LZMK

Filmska enciklopedija

PARALAKSA Filmska traka traži dalje ...

PARALAKSA, razlika (otklon, pomak) između projicirane (gledane) slike u tražilu kamere i iste slike snimljene na film. vrpci (→ kamera, filmska, suvremena kamera). P. je, dakle, posljedica udaljenosti 2 optička sistema (objektiva i okulara). Javlja se kod kamera s optičkim tražilom ugrađenim na kućištu kamere, tako da slika koja se projicirala na vrpcu u toku snimanja nije bila jednaka onoj koju je vidio snimatelj u samom trenutku snimanja. Stoga prilikom snimanja, kod komponiranja slike, nastaje naoko neznatna razlika između gledane slike i one stvarno snimljene (projicirane kroz objektiv). Međutim, ta neznatna razlika postaje vrlo zamjetljiva u film. slici na platnu, uvećanoj nekoliko stotina puta. P. osobito dolazi do izražaja kad se teži vrlo preciznoj kompoziciji slike, kad se neki objekti moraju nalaziti na strogo određenim mjestima, a posebno u bližim planovima. Izbjegava se refleksnim tražilima (koja su se počela koristiti u novije doba), s pomoću kojih snimatelj sliku prati kroz objektiv kamere.

Lažna paralaksa, razlika u veličini snimljene i projicirane slike; nastaje zbog razlikâ u veličinama vratašcâ na kameri i projektoru. Do lažne paralakse dolazi i kod prikazivanja filma na televiziji — zbog razlikâ u veličini projicirane i televizijski emitirane slike.

E. Gre.


Citiranje:
PARALAKSA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3936>.

kratice i simboli