LZMK

Filmska enciklopedija

BARTHES, Roland Filmska traka traži dalje ...

BARTHES, Roland, franc. teoretičar (Cherbourg, 2. XI 1915 — Pariz, 26. III 1980). Prvenstveno proučavalac kulture i književnosti. Profesor École des Hautes Études en Sciences Sociales i predstavnik književne »nove kritike« tokom 50-ih i 60-ih godina. Teorijom filma započeo se baviti u Filmološkom institutu na Sorbonni; jedan od prvih franc. mislilaca o filmu u strukturalističko-semiološkom smislu. Primjenjivao je načela F. de Saussurea, određujući time smjer kretanja evropske film. semiologije za mnogo godina unaprijed (Problem značenja u filmu — Le problčme de la signification au cinéma, 1960). Tvorac učenja o »osnovi« i »morfemu« kao sastojcima filmskoga označavajućeg (Traumatske cjeline u filmu — Les unités traumatiques au cinéma, 1960). O filmu je razmišljao kao o »semiološkom polju« u kojem se značenje javlja u »nezavisnoj ravnini gledaočeve konceptualizacije«; raspravljao je o svojstvima »filmske katalize«, tvrdeći da je film krenuo putovima metonimije (Razgovor sa Jacquesom Rivetteom i Michelom Dalahayeom — Entretien avec Jacques Rivette et Michel Delahaye, 1963).

Ostali radovi u svezi s filmom: Mitologije (Mythologies, 1957); Kritički ogledi (Essais critiques, 1964); Elementi semiologije (Éléments de sémiologie, 1964); Retorika slike (Rhétorique de l'image, 1964); Razgovor s Phillippeom Pilardom i Michelom Tardyjem (Entreiten avec Philippe Pilard et Michel Tardy, 1964); Treći smisao (Le troisičme sens, 1970); Diderot, Brecht, Eisenstein (1973); Izlazeći iz kina (En sortant du cinéma, 1975).

Du. S.


Citiranje:
BARTHES, Roland. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=381>.

kratice i simboli