LZMK

Filmska enciklopedija

NATPISI Filmska traka traži dalje ...

NATPISI, također titlovi, općeniti naziv za sve vrste teksta naknadno otisnutog na film. vrpci. Odnosi se na: 1) → špicu (popis tvoraca filma); 2) naslov (naziv, ime) filma; 3) završni natpis kojim se označuje svršetak filma (npr. Kraj, engl. The End, rus. Konec fil'ma, franc. Fin, itd.); 4) → međunaslove (tekstove insertirane u posebnim kadrovima u toku filma); 5) tekst otisnut na film. slici u izlagačkom dijelu filma (s funkcijom sličnom međunaslovima); 6) prijevod govorenoga ili pisanog teksta (rabi se i naziv podnaslov).

An. Pet.


Citiranje:
NATPISI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3697>.

kratice i simboli