LZMK

Filmska enciklopedija

NAGNUTA KAMERA Filmska traka traži dalje ...

NAGNUTA KAMERA, također kosi kadar, naziv za položaj kamere i svojstva snimke postignute odmaknutošću, naginjanjem kamere od okomice na horizont — na horizontalnu konstantu prostora; rezultira to »kosim« (odatle alternativni naziv) predočenjem fiz. stvarnosti, »nagnute« na jednoj strani ekrana u lijevo (prema dolje) i, istodobno, izdignute na drugoj u desno (prema gore).

N. se u filmu pojavljuje ili »nepripremljeno«, kao od početka prisutni → parametar kadra, ili se izvodi u toku kadra — odmicanjem kamere od njezine osi.

Kao iskustveno rijetka i iznimno začudna slika zbilje, N. se odlikuje velikim retoričkim potencijalom odn. izrazitom kvalitetom metanarativnog postupka (→ naracija): njome se intenzivira gledateljeva pažnja, djeluje kao izričiti autorski komentar prikazanog sadržaja, najčešće sugerirajući stanoviti otklon od »normale« (npr. gubljenje svijesti ili orijentacije, stanje šoka junakâ /s istim efektom i u etičkoj dimenziji/; u komediji funkcionira kao naglašavanje »komičke distance«). Pretpostavlja se da prve primjene nagnute kamere datiraju još iz pionirskog doba filma, s kraja XIX st. (kad se eksperimentiralo s najrazličitijim mogućnostima film. tehnike).

An. Pet.


Citiranje:
NAGNUTA KAMERA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3666>.

kratice i simboli