LZMK

Filmska enciklopedija

MUSIDORA Filmska traka traži dalje ...

MUSIDORA (pr. ime Jeanne Roques), franc. glumica (Pariz, 23. II 1889 —Pariz, 9. XII 1957). Isprva plesačica i pjevačica u manjim pariškim kazalištima i kabareima a zatim u Folies-Bergéreu. Na filmu debitira 1911; nakon više uloga kojima ne privlači osobitu pažnju, nastupa u 2 izvanredno prihvaćena serijala L. Feuilladea (s kojim je već ranije surađivala): Vampiri (1915,9 epizoda) i Judex (1917, 12 epizoda). Kao članica bande Irma Vep u prvome i kao vođa bande Diana Monti u drugome, M. postiže golemu popularnost — bez premca u franc. filmu nij. razdoblja. Smeđokosa, »najljepših očiju«, zapamćena po crnome pripijenom trikou (u kojem se pojavljuje u Vampirima), kao oličenje zla (odn. eskapističke amoralnosti) uzbuđuje ne samo masovnu publiku (preteča je tipa → vamp), već i protagoniste avangardnih pokreta u franc. umjetnosti (npr. G. Apollinairea te L. Aragona koji je čak naziva »desetom muzom«). Nastupa i 20-ih godina (i u Italiji i Španjolskoj), ne ponovivši više sl. uspjeh. Kao jedna od prvih žena okušala se i u režiji (Prikrivena ljubav — La flamme cachée, 1919; Za don Carlosa — Pour don Carlos, 1921; Sunce i sjena — Soleil et ombre, 1922 /svi u korežiji sa J. Lasseyreom/; Zemlja bikova — La tierra de los toros, 1924 /sa A. Anerom — u Španjolskoj/, u kojima i glumi; Magična slika — La magique image, 1951 /arhivski dokum. film o filmu/). Povlači se početkom zv. razdoblja. Kraće vrijeme djeluje kao novinarka, a od 1946. tajnica je Odjela za povijesna istraživanja u Cinémathèque Française. Objavila je 2 romana, 1 kaz. komad, memoarsku prozu Život vampa (La vie d'un vamp) te više tekstova iz povijesti franc. filma.

Ostale važnije uloge: Čagljevi (A. Hugon, 1917); Skitnica (E. Perego, 1918, u Italiji); Johannes, sin Johannesov (A. Hugon, 1919); Tamničarka (G. Ravel, 1921).

An. Pet.


Citiranje:
MUSIDORA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3649>.

kratice i simboli