LZMK

Filmska enciklopedija

MULTIMEDIJSKA IZVEDBA Filmska traka traži dalje ...

MULTIMEDIJSKA IZVEDBA, vrsta umj. izvedbe ili akcije u kojoj se simultano koristi više medija (→ medij, filmski). Za multimedijsku izvedbu važno je da se odvija u određenom vremenu, jer — kada se radi o samo prostornom rasporedu elemenata različitih medija — obično govorimo o instalaciji.

Uzimajući u obzir širu definiciju pojma medij, može se zaključiti da se u filmu pojavljuju 2 medijske razine: slikovna i zvučna. Još bliže onome što danas smatramo multimedijskom izvedbom jest način na koji se film prikazivao u nij. razdoblju; projicirana je slika, a u dvorani je istovremeno pijanist ili manji orkestar improvizirao ili svirao zadanu glazbu koja je bila zv. kulisa slike.

Premda tragovi multimedijalnosti postoje i u nekim istupima dadaistâ i nadrealistâ 10-ih i 20-ih godina, prave multimedijske izvedbe počinju 60-ih — u vrijeme nastajanja novih pogleda i pristupa vizualnoj umjetnosti. Počinju se izvoditi i multimedijske akcije kojima se želi isprovocirati sudjelovanje publike (happening).

S pojavom videa kao nove tehnike i medija stvaralaca, u multimedijskim izvedbama sve češće se koristi situacija u kojoj video ima značajno mjesto. Tako, npr., korejsko-am. umjetnik Nam June Paik koristi video-monitor kao violončelo na kojem svira žena obnaženih grudi, pa se uočavaju 3 medija: video, glazba i živa izvedba sviračice. Još jedan poznati lik. umjetnik koji je koristio istovremeno više medija bio je Nijemac Josef Beuys koji se često služio videom, skulpturom i živom izvedbom.

Korištenje više medija postalo je relativno često potkraj 70-ih godina na koncertima rock-muzike (video, film, dijapozitivi, glazba, živa izvedba).

Važno je istaći da se u multimedijskoj izvedbi teži ravnopravnom odnosu korištenih medija, tj. nijedan ne bi trebao biti dominantan jer samo zajedno čine kompaktnu, nedjeljivu cjelinu. Korištenje filma u multimedijskim izvedbama nema, dakle, nikakvu odlučujući ulogu, već je najčešće podobno zbog svoje vremenitosti. Ukoliko film preuzme odlučujuću ulogu pa ostali mediji budu podređeni tretiranju nekoga specifično film. problema , govorimo o → proširenom filmu.

B. Vid.


Citiranje:
MULTIMEDIJSKA IZVEDBA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3624>.

kratice i simboli