LZMK

Filmska enciklopedija

METAFILMSKI SIGNALI Filmska traka traži dalje ...

METAFILMSKI SIGNALI, također metakomunikacijski signali, obilježja (najčešće standardizirana) koja promatrača upozoravaju da ono što vidi jest film — filmsko prikazivanje, komunikacijska pojava, a ne nešto drugo. Takvo upozoravanje — koje postoji i kod dr. komunikacijskih pojava — osobito je važno u svezi s filmom, gdje prikazane pojave mogu u prvih mah, u nenaviklog gledatelja, izazvati dojam da je suočen s taktilnim predmetima i situacijama, a ne tek s njihovom svjetlosnom slikom, prikazom. M. također upozorava o kojem tipu filma se radi (igrani, dokumentarni, obrazovni, propagandni).

Postoje 2 vrste metafilm. signala.

Posredni ili kontekstualni signali su oni koji neovisno o pojedinačnomu film. projektu upozoravaju da ćemo gledati film, gdje ćemo ga gledati, u kojem razdoblju, kakvu vrst filma i koji film pojedinačno: npr. tiskane ili izgovorene obavijesti o filmu, plakati, fotografije iz filma, specijalizirani prostori za prikazivanje filmova (kina, projekcijske dvorane i dr.), »ritualizirano« ponašanje prije i nakon projekcije itd.

Neposredni signali su oni koji su uključeni u sâm film, odn. film. projekciju. Razlikujemo 4 tipa. Kronografski signali najavljuju početak i završetak filma (npr. početak projekcije, najavni natpisi, odn. odjavni natpisi i završetak projekcije). Proksemički signali razgraničuju film. projekciju od nefilm. okolice. Osnovni je okvir ekrana — granice između dviju svjetlosno različitih (kontrastnih) površina, od kojih je omeđena svjetlosna površina filmska, a omeđujuća nefilmska. Teksturalni signali upozoravaju da je materijalnost filma drugačije (isključivo svjetlosne, zvukovne) vrste od materijalnosti okolice i pozadine (koja je i taktilna i manipulativna). Strukturalni signali su oni koje daje sâma struktura filma, a koji su alogični sa stajališta stvarnoga gledateljevog položaja. Tako, dok se točka gledišta na filmu mijenja često i diskontinuirano, naša se tjelesna pozicija u kinu ne mijenja. Ta disocijacija između ekranske točke gledišta i gledateljeve vizualne pozicije vrlo je snažan metafilm. signal koji je temelj mnogih dr. strukturnih metafilm. signala (→ prikazivanje, filmsko).

H. Tć.


Citiranje:
METAFILMSKI SIGNALI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3444>.

kratice i simboli