LZMK

Filmska enciklopedija

MASTER Filmska traka traži dalje ...

MASTER (engl. master-shot: glavni kadar, dominantni kadar). 1. Također i: kadar matrica, obuhvatni → kadar cijele → scene u koji se montažno insertiraju kadrovi dijelova → prizora i prizornog toka. Podrazumijeva se da M. mora u svojem toku (najpoželjnije na početku ili ubrzo po početku) biti dovoljno širokog izreza (→ planovi) da obuhvati sve prizorne sastavnice važne po ukupno buduće odvijanje scene, i da tokom praćenja scene u svakom trenutku obuhvaća sva ona zbivanja i odnose u tom času važne kao i one što bi mogli biti važni u narednom trenutku (→ master plus inserti). — 2. Također i: temeljni kadar, orijentacijski kadar, početni kadar u kojem se pokazuju sve prizorne sastavnice važne po ukupno buduće odvijanje radnje. Nakon temeljnog kadra očekuju se kadrovi dijelova prizora. Njegova funkcija je opisna (→ opis, filmski) i zato on obično traje dulje kako bi gledalac dobio priliku za pažljivije razgledanje prizora. Često je statičan (i tada obično u totalu), ali može biti i razrađeno dinamičan tako da postupno opisuje cijelu prizornu situaciju, a tada može biti i uži plan.

H. Tć.


Citiranje:
MASTER. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3337>.

kratice i simboli