LZMK

Filmska enciklopedija

MASKER Filmska traka traži dalje ...

MASKER, zvanje u film. proizvodnji; pripada proizvodnom sektoru kostima i maske. Ukoliko se ne radi o izrazitom tzv. filmu maske (gdje maska ima posebnu funkcionalnu i/ili dramaturšku funkciju), neposredno rukovodi sektorom maske (uključujući i frizuru); u tzv. filmu maske nadređen mu je → majstor maske. Maskeru asistiraju vlasuljar (frizer) i asistent maskera (u nas popularno šminker).

U procesu realizacije filma M. sudjeluje u 2 faze: a) pripremama snimanja; b) snimanju slike. Za priprema (kada je rukovoditelj sektora) prema knjizi snimanja, po uputama redatelja i u najužoj suradnji sa scenografom, kostimografom i direktorom fotografije, utvrđuje masku i frizuru za sve uloge u filmu (uključujući i statiste); kad ne rukovodi sektorom, obavlja poslove koje mu povjeri majstor maske. Na snimanju (ako je rukovoditelj sektora) raspoređuje posao, koordinira rad sektora te odgovara za kvalitetu i kontinuitet maski; kad ne rukovodi sektorom, daje → ekipi popis vremena potrebnog za šminkanje i friziranje svakoga pojedinog film. lika, odgovoran je za svakodnevnu i pravodobnu izradbu maski prema dnevnim dispozicijama (vodeći računa o kontinuitetu maske), a zadužen je i za skidanje maski glumcima po završetku snimanja.

Red.


Citiranje:
MASKER. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3333>.

kratice i simboli