LZMK

Filmska enciklopedija

MALTEŠKI KRIŽ Filmska traka traži dalje ...

MALTEŠKI KRIŽ, dio film, kamere (njezina transportnog mehanizma) koji služi za prenošenje rotacijskog gibanja; takvo ime je dobio jer nalikuje na zvijezdu malteškoga viteškog reda. To je zupčanik u obliku križa sa 4 zuba koji su izrezani jedan na drugoga pod pravim kutom, a protežu se od vanjskog ruba prema središtu kruga. Mehanizam se sastoji od 2 dijela: ekscentričnoga pogonskog diska kao pomicaljke i sâmoga malteškog križa. Ekscentrični pogonski disk s rubnim klinom ulazi poslije svakoga punog okreta u jedan od 4 zubna proreza malteškog križa i tako ga pomiče na mahove. Za osovinu malteškog križa pričvršćen je malteški transportni bubnjić (sa 16 zubaca u svakom od 2 niza) predviđen za intermitentno pomicanje filma kroz vratašca kino-projektora. Svaki put kad rubni klin ekscentričnoga pogonskog diska uđe u jedan zubni prorez malteškog križa, započinje tamna faza projekcije u kojoj malteški križ pomiče malteški transportni bubnjić za povlačenje perforacija, a rotirajući zaslon zaklanja prolaz svjetla. I dok se ekscentrični pogonski disk u svom krugu ponovno »sprema« ući u sljedeći zubni prorez malteškog križa, sličica u vratašcima projektora miruje i u tom trenutku traje svijetla faza u kojoj se vrši projekcija na ekran. U takvoj jednoj fazi pomicanja malteški križ se pomakne za 1/4 svojeg kruga, dok ekscentrični pogonski disk u svome jednolikom gibanju načini cijeli krug.

Mehanizam malteškog križa među prvima je 1896. primijenio Englez Robert William Paul, a gotovo istodobno njime su se služili i Amerikanac Thomas Armat i Nijemac Oskar Messter. Inače, sistem malteškog križa nije posve originalan: zasniva se na tzv. ženevskom mehanizmu preuzetom od jedne urarske sprave iz XVII st. Vrlo funkcionalan, do danas se malo mijenjao; još uvijek se isključivo upotrebljava u 35mm i 70mm profesionalnim film. projektorima (→ kamera, filmska).

Fr. V.


Citiranje:
MALTEŠKI KRIŽ. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3241>.

kratice i simboli