LZMK

Filmska enciklopedija

MAGNETOCORD Filmska traka traži dalje ...

MAGNETOCORD, elektroakustički uređaj za zapis i reprodukciju zvučnog signala na → magnetfilmu. Konstruiran i razrađen 1948. u firmi Siemens, primjenjuje se u film. studijima za obradbu zv. signala. Primjena zapisa zv. signala na perforiranu magn. vrpcu istih dimenzija kao i film. vrpca omogućavala je pouzdan teh. sinkronitet između zvuka i slike u svim fazama obradbe: presnimavanju, miješanju zvukova, montaži, sinkronizaciji i sl. Proteklih godina neprekidno je usavršavan novim tipovima: duocord s pilottonskim presnimavanjem i novocord s potpuno automatskim mikroprocesorskim upravljanjem rada i univerzalnom primjenom za 16, 17,5 i 35mm magnetfilm.

Primjenjuje se kao samostalna jedinica za pilot- tonsko presnimavanje s magnetofona, za sinkroni rad više njih u presnimavanju i sinkronizaciji, te u radu s kino-projektorom, videocordom i mag- netoskopom (s mogućnošću automatskoga daljinskog upravljanja).

Z. Šc.


Citiranje:
MAGNETOCORD. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3212>.

kratice i simboli