LZMK

Filmska enciklopedija

BADJURA, Milka Filmska traka traži dalje ...

BADJURA, Milka, montažerka i redateljica (Ljubljana, 27. V 1902). Supruga → Metoda B. Surađivala je pri realizaciji svih prijeratnih filmova svoga supruga. Poslije oslobođenja postaje profesionalna film. radnica. Montirala je veći broj kratkometražnih filmova te 13 dugometražnih (npr. Vesna, 1953. F. Čápa, i Pozdravi Mariju, 1969, M. Klopčiča). Zajedno sa suprugom režirala je 10 dokum. filmova.

Mi. Bor.


Citiranje:
BADJURA, Milka. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=308>.

kratice i simboli