LZMK

Filmska enciklopedija

LICENCA Filmska traka traži dalje ...

LICENCA, pravo prikazivanja filma koje distributer kupuje od proizvođača, odn. od tvrtke koja je nosilac vlasničkih prava filma. Pravo prikazivanja prodaje se i kupuje za određeno područje (zemlja distributera), ali ponekad i za više zemalja (npr. Francuska i frankofonske zemlje). Trajanje licence ugovara se najčešće na određeno vrijeme (uobičajeno je na 5 godina), ali ponekad i trajno (tzv. neograničena licenca). Cijena licence ugovorno se utvrđuje na osnovi više faktora kao što su: kapacitet kino-mreže (broj dvorana i sjedala), prosječna cijena ulaznice, broj kopija stavljenih u promet, duljina trajanja licence, cijena filma i godina proizvodnje i sl. Prodavalac daje kupcu licence ovlaštenje da kod laboratorija (gdje je pohranjen izvorni materijal filma) može o svom trošku naručiti kopije filma za prikazivanje. Ponekad se ugovara posudba izvornog materijala tako da prodavalac stavlja na raspolaganje kupcu negativ filma radi kopiranja u laboratoriju po izboru kupca. Distributer koji je kupio licencu može dalje prodati tzv. podlicencu, tj. pravo prikazivanja filma na 16 mm ili u posebnoj mreži kino-dvorana (kino-klubovi i sl.), s tim da trajanje podlicence ne može biti duže od trajanja licence. Kad L. istekne, film se više ne smije komercijalno prikazivati, pa se kopije komisijski uništavaju, dok se — po zakonima mnogih zemalja — jedna kopija daje na čuvanje kinoteci ili srodnoj ustanovi. Ako distributer želi ponovno koristiti isti film, onda se licenca mora obnoviti (tzv. druga licenca, eventualno treća itd.), obično za umanjeni iznos prvobitne cijene. Velike am. kompanije nastoje licencu ugovarati procentualno, tj. u postotku od prihoda ostvarenog od ulaznica, čime se, zapravo, umjesto kupoprodajnog ostvaruje odnos iznajmljivanja što omogućuje penetraciju inozemnih tvrtki na domaće tržište. U SFRJ samoupravnim je sporazumom uvoznika filmova isključen takav oblik ugovaranja licence.

L. obično obuhvaća prikazivanje filma stand. tehnikama projekcije u kino-dvoranama, dok se pravo prikazivanja filma na televiziji posebno ugovara (često samo za jednokratno emitiranje), a isto tako posebni se ugovori sklapaju za prikazivanje i distribuiranje filma putem novih teh. postupaka umnožavanja u obliku video-kazeta.

I. Šo.


Citiranje:
LICENCA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3075>.

kratice i simboli