LZMK

Filmska enciklopedija

LÉGER, Fernand Filmska traka traži dalje ...

LÉGER, Fernand, franc. slikar, redatelj, esejist i teoretičar filma (Argentan, 4. II 1881 — Gif-sur-Yvette, 17. VIII 1955). Isprva neoimpresionist, potom jedan od vodećih kubista (od analitičkoga prelazi na sintetički kubizam). Režirao je kratkometr. avangardne filmove Charlot kubist (Charlot cubiste, 1921, nedovršeni crtani) i Mehanički balet (Ballet mécanique, 1924), jedno od najreprezentativnijih ostvarenja franc. avangarde, djelo dadaističke inspiracije (suredatelj D. Murphy) sačinjeno od fragmenata objekata koji se gledatelju nastoje predočiti kao potpuno nepoznati i koji dolaze u ritmičke odnose, postajući sasvim apstraktni. Napisao je scenarij jedne storije omnibusa Snovi što se mogu kupiti novcem (1944-47) H. Richtera, apstraktnog filma poetskog karaktera. Radio je dekore za Neljudsku (1923) M. L'Herbiera, kostime za Uno što će doći (1936) W. C. Menziesa i nacrt plakata za Kotač (1923) A. Gancea. U teorijskim spisima naglašava da je film dostignuće doba mehanizacije koja »dozvoljava da se stvari vide«, jer je »plastično sredstvo za sagledavanje predmeta istrgnutih iz svoje okoline i maskimalno izdiferenciranih«; među njima je i čovjek koji je zanimljiv samo ako ga gledamo u uvećanim fragmentima, tako da njegovi dijelovi postanu »predmeti među predmetima«; svjetlost, sjenka i ritam daju im personalnost i oslobađaju njihovu latentnu energiju; taj novi realizam zadovoljava se prikazivanjem stvari onakvima kakve su, bez zahtjeva da nešto predstavljaju, čineći od filma »užasno otkriće koje stvara istinu« (Novi realizam: objekt — Le nouveau réalisme: L'objet, 1926).

Važan teorijski rad je i posmrtno objavljena zbirka ogleda Funkcije slikarstva (Fonctions de la peinture, 1965), u kojoj ima i tekstova o film. mediju.

Du. S.


Citiranje:
LÉGER, Fernand. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3024>.

kratice i simboli