LZMK

Filmska enciklopedija

KLOS, Elmar Filmska traka traži dalje ...

KLOS, Elmar, čehosl. redatelj (Brno, 26. I 1910). Filmom se počinje baviti u ranoj mladosti, pomažući ujaku-scenaristu u prvim danima zv. filma. Poč. 30-ih godina počinje raditi u studiju dokum. filma u Zlinu (danas Gottwaldov), kojeg je osnovala i financirala tvornica cipela »Bata«, i to najčešće kao redatelj ili suredatelj kratkometr. filmova. Za II svj. rata u ilegalnoj je organizaciji filmašâ, koja priprema novo ustrojstvo podržavljene čehosl. kinematografije nakon oslobođenja. U prvim poratnim godinama zauzima u njoj značajne funkcije, istodobno režirajući i dokum. filmove, a sa suredatelj sa B. Zemanom i značajan cjelovečernji igr. film tog razdoblja Mrtvi među živima (Mrtvý mezi živými, 1946), psihot. studiju o strahu i hrabrosti. Najveće uspjehe (pa i Oscara za film Trgovina na korzu — Obchod na korze, 1965) postiže režirajući zajedno sa J. Kadárom od 1952. do 1969 (kada Kadár odlazi u SAD). K. ostaje u Pragu i posvećuje se pedagoškom radu na visokoj film. školi FAMU (→ j. kadár).

Ostali filmovi — s Kadárom: Otmica (Unos, 1952); Glazba s Marsa (Hudba z Marse, 1954); Kuća na kraju (Dům na konečné, 1956); Tri želje (Tři přání, 1958); Laterna Magika II (1960, treći suredatelj A. Radok); Smrt se zove Engelchen (Smrt si říká Engelchen, 1963); Optužen (Obžalovaný, 1964); Voda nešto nosi (Něco nese voda/Touha zvana Anada, 1969).

To. K.


Citiranje:
KLOS, Elmar. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2710>.

kratice i simboli