LZMK

Filmska enciklopedija

KALIGRAFIZAM Filmska traka traži dalje ...

KALIGRAFIZAM, naziv za formalističke tendencije u tal. filmu ranih 40-ih godina, koje nastaju kao reakcija na glorificiranje fašizma i eskapističke zab. filmove (→ bijeli telefoni). Gl. predstavnici kaligrafizma bili su Renato Castellani, Luigi Chiarini, Alberto Lattuada i Mario Soldati. Uglavnom su ekranizirali knjiž. djela iz XIX st., koja su im pružala mogućnost rafiniranoga, često stiliziranog oslikavanja realnosti i zanimljiva, često nefunkcionalna scenogr. i kostimogr. rješenja radi dobivanja profinjenih graf. struktura, te prikaz melankoličnih i samodestruktivnih likova. Paradigmatski primjer takvih tendencija i uzor svim kaligrafima bio je film »Mali staromodni svijet« (M. Soldati, 1940), snimljen po romanu tal. književnika A. Fogazzara. Ostvarenja redatelja-kaligrafa bila su veoma kultiviranog izraza, ali odviše literarna, usmjerena na traženje »čiste« umjetnosti, pa prema tome neprimjerena trenutku u kojem su nastajala. K. je odraz stanja građanskih intelektualaca, njihova bijega od stvarnosti fašizma, i po tome srodan hermetizmu u tal. poeziji. Da je kaligrafizam bio samo neka vrsta »unutrašnje emigracije« pred fašizmom, potvrđuje kasnije pristajanje svih istaknutijih kaligrafa uz neorealizam.

D. Šva.


Citiranje:
KALIGRAFIZAM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.11.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2565>.

kratice i simboli