LZMK

Filmska enciklopedija

JENNINGS, Humphrey Filmska traka traži dalje ...

JENNINGS, Humphrey, brit. redatelj dokum. filmova (Walberswick, 1907 — otok Paros, Grčka, rujan 1950). Studirao u Cambridgeu. Pjesnik, scenograf i slikar sklon nadrealizmu, 1934. postaje suradnikom (u → gpo film unit) J. Griersona, ključne ličnosti brit. dokumentarnog filma, te scenografom i umj. savjetnikom u filmovima više autora Griersonove škole. Za II svj. rata javlja se i kao redatelj, stilom i snagom na liniji najboljih ostvarenja → Britanskoga dokumentarističkog pokreta. Filmovi Prvi dani (The First Days, 1939, suredatelj sa H. Wattom i P. Jacksonom) i Slobodno vrijeme (Spare Time, 1939) navještaju širinu talenta, što potvrđuje film London to može izdržati (London Can Take It, 1940, suredatelj sa H. Wattom), o noćnim bombardiranjima Londona. Vrlo su uspjela ostvarenja Srce Britanije (The Heart of Britain, 1941) i Poslušaj Britaniju (Listen to Britain, 1941), puni prizora-šokova, s montažno i zvučno vrlo dobro pronađenim akcentima, u okviru istaknutih podataka o snazi kolektivnog otpora nacije. Sl. snagu evokativnih film. elemenata pokazuje i filmom (svojim najboljim) Požari su počeli (Fires Were Started, 1943), o radu vatrogasacâ za vrijeme bombardiranja Londona; film je istican kao primjerna studija ljudskog ponašanja u pogibeljnim situacijama, a specifičan je i zbog neizražavanja mržnje prema neprijatelju, kojeg tretira kao »elementarnu nepogodu«. U Dnevniku za Timothyja (A Diary for Timothy, 1945) u obliku pisma dječaku rođenom potkraj rata (tekst E. M. Forster) govori o moralnim karakteristikama brit. nacije i o veličini herojskog otpora u tragičnim danima, ali i o strahu pred poslijeratnim svijetom koji će dječak »naslijediti«. Istim stvaralačkim nabojem slike, šumova, tona i komentara stvara reljefnu sliku poratne Britanije filmovima Priča o Cumberlandu (The Cumberland Story, 1947) i Obiteljski portret (Family Portrait, 1950).

Vrstan eksperimentator, obdaren izuzetnim senzibilitetom, J. je temeljit opservator (koji, suprotno od Griersona, zazire od objašnjavanja), kao takav svrstan među vodeće predstavnike brit. dokumentarnog filma (a i svjetskoga ratnog dokumentarizma).

Ostali važniji filmovi: Amerika govori (Speaking from America, 1939); Dobrobit radnikâ (Welfare of the Workers, 1940); Tiho selo (The Silent Village, 1943); Poraženi narod (A Defeated People, 1946).

LIT.: BFI Publication, Humphrey Jennings, London 1981; A. W. Hodgkinson/R. E. Sheratsky, Humphrey Jennings: More than a Filmmaker, London 1982; M.-L. Jennings (urednica), Humphrey Jennings: Film-Maker/Painter/Poet, London 1982.

R. Sr.


Citiranje:
JENNINGS, Humphrey. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2470>.

kratice i simboli