LZMK

Filmska enciklopedija

HOMUNCULUS Filmska traka traži dalje ...

HOMUNCULUS, umjetni čovječuljak iz alkemijske retorte kojega je, po legendi, moguće stvoriti specijalnim tretmanom sperme; uz mnoge druge, o tome piše Paracelsus u spisu De natura rerum. Javlja se u ranom razdoblju kinematografije kao usputna ikonografska karika između umjetnih bića magijskoga (→ golem) i znanstvenofantastičnog (→ frankenstein) karaktera. Njem. redatelj O. Rippert realizira 1916. serijal Homunculus o profesoru Hansenu i artificijelnom stvoru bez duše koji na kraju pogiba od udara munje. Među kasnijim filmovima u kojima se pojavljuju homunculusi ističe se američki Frankensteinova zaručnica (1935) J. Whalea.

R. Mun.


Citiranje:
HOMUNCULUS. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2270>.

kratice i simboli