LZMK

Filmska enciklopedija

HELMAN, Alicja Filmska traka traži dalje ...

HELMAN, Alicja, polj. filmska esejistica i teoretičarka (1935). Jedan od najznačajnijih predstavnika filmologije u Poljskoj. Još poč. 60-ih godina počela je proučavati film sa semiološkog stajališta (Problem filma kao jezika u svjetlosti semiologije — Zagadnienie filmu jako jezyka wświetle semiologii, 1961). Tokom šezdesetih godina bavi se film. medijem polazeći od jedne šire filmološke platforme (Pitanje metode analize filmskog djela — Ze zagadnień metody analizy dziela filmowego, 1966; Opća teorija filma — Generalna teoria filmu, 1967; O filmskom djelu: Materijal, tehnika, struktura — O dziele filmowym: Material, technika, struktura, 1969), s osobitim posvećivanjem pažnje uporabi glazbe u filmu (Uloga glazbe u filmu — Rola muzyki w filmie, 1964), a tijekom 70-ih posvećuje se uglavnom semiološkom pristupu mediju (Jezik filma u semiotičkoj perspektivi — Język filmu w perspektywie semiotycznej, 1976; Još o problemima filmske komunikacije — Jeszcze o problemach komunikacji filmowej, 1976; O osnovama uzajamnih odnosa zvučnih potkodova u filmskom djelu — O podstawach wzajemnego oddziaływania subkodów dzwiękowych w dziele filmowym, 1976; O osnovama međudjelovanja kodova zvuka u filmskom djelu — O podstawach interakcji kodów dzwiękowych w dziele filmowym, 1977; Znakovna funkcija glazbe i riječi u filmskoj poruci — Funkcja znakowa muzyki i słowy w przekazie filmowym, 1977).

Du. S.


Citiranje:
HELMAN, Alicja. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2205>.

kratice i simboli