LZMK

Filmska enciklopedija

HEATH, Stephen Filmska traka traži dalje ...

HEATH, Stephen, brit. filmski kritičar, esejist i teoretičar. Dugogodišnji suradnik časopisa »Screen«, jedan od zagovornika primjene semiološke metodologije na kritiku i analizu filmova. Autor je rada Film i metoda: analitički termini (Film and Method: Terms of Analysis, 1975), u kojem je istraživao metode primjene kodova u film. kritici kroz otpor koji sintagma pruža kodovima i kroz njihovo stalno dovođenje u krizu, pokušavajući da na primjeru filma Dodir zla (1958) O. Wellesa utvrdi opću zakonitost kodovskog funkcioniranja u pojedinačnome film. tekstu (nastavak ovog rada bio je »Dodir zla«, duža verzija, bilješka — »Touch of Evil«, the Long Version, a Note, 1976). Inače, bavio se i općim pitanjima odnosa film. teksta i ideologije (Film/filmski tekst/tekst — Film/Cinetext/Text, 1973; Narativni prostor — Narrative Space, 1976; Na platnu, u okviru: film i ideologija — On Screen, in Frame: Film and Ideology, 1976) te proučavanjem dr. semioloških učenja (Djelo Christiana Metza — The Work of Christian Metz, 1973; Metzova semiologija: kratak glosar — Metz's Semiology: A Short Glossary, 1973; Bilješke o filmskom šavu — Notes on Suture, 1977; Razlika — Difference, 1978).

Du. S.


Citiranje:
HEATH, Stephen. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2191>.

kratice i simboli