LZMK

Filmska enciklopedija

HAYS, Will Harrison Filmska traka traži dalje ...

HAYS, Will Harrison, am. pravnik i političar (Sullivan, Indiana, 5. XI 1879 — Sullivan, Indiana, 8. III 1954). U kaotičnim cenzorskim prilikama SAD postao je 1922. predsjednikom organizacije film. producenata i distributera Amerike (Motion Pictures Producers and Distributors of America, akr. MPPDA). Uspio je centralizirati i kodificirati cenzuru, učinivši MPPDA (odn. njena cenzorska tijela) vrhovnim cenzorskim arbitrom koji se ravna prema javno utvrđenim principima. MPPDA je prema Haysu nazvana → Haysovim uredom (Hays Office), a cenzorski kodeks čiju je izradu potaknuo → Haysovim kodeksom (Hays Code).

LIT.: R. Moley, The Hays Office, Indianapolis 1945.

H. Tć.


Citiranje:
HAYS, Will Harrison. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2185>.

kratice i simboli