LZMK

Filmska enciklopedija

HANNA, William Filmska traka traži dalje ...

HANNA, William, am. animator i redatelj (Melrose, New Mexico, 14. VII 1910). Započeo studirati glazbu. Od 1930. u studijima Harman-Isling kao scenarist, pisac tekstova za songove i skladatelj. Od 1937. u MGM-u, gdje surađuje s J. Barberom i producentom F. Quimbyjem na obnavljanju crt. serije Tom i Jerry (1941). God. 1957. on i Barbera osnivaju vlastitu produkciju crt. filmova, u kojoj nastaje mnoštvo kratkometr. projekata za film i televiziju te 2 cjelovečernja crt. filma (→ j. barbera).

R. Mun.


Citiranje:
HANNA, William. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2129>.

kratice i simboli