LZMK

Filmska enciklopedija

FORMATIVNA TEORIJA Filmska traka traži dalje ...

FORMATIVNA TEORIJA, skup učenja o filmu kao mediju koji gradi sliku posebnog svijeta, različitu od dojma izvanfilm. stvarnosti, primjenom posebnih mehanizama ili svojstava film. tehnike radi izražavanja autorove vizije. Pojam se upotrebljava kao opozicija pojmu → realistička teorija, jer obuhvaća sve teorije koje odriču film. slici karakter realist. kopije stvarnosti. Prvi zagovornici ovog usmjerenja bili su V. Lindsay i H. Münsterberg, zatim pristaše → vizualizma i → montažne škole, a osobito teoretičari koji su medij definirali pomoću razlika između film. slike i percepcije stvarnog svijeta ili dr. medija (B. Balázs, R. Arnheim, R. Spottiswoode). Među sljedbenike ovog teorijskog usmjerenja, koje film tumači kao umjetnu strukturu, ubrajaju se i pristaše → fenomenološke škole koji su se udaljili od Bazinova tumačenja filma (É. Souriau, Michotte van den Berck, E. Morin, R. Munier, H. Agel), te sljedbenici → strukturalističke i → semiološke škole.

Du. S.


Citiranje:
FORMATIVNA TEORIJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1770>.

kratice i simboli