LZMK

Filmska enciklopedija

FILMSKE NOVOSTI Filmska traka traži dalje ...

FILMSKE NOVOSTI, radna organizacija u Beogradu, osnovana sa zadatkom da »putem filmskih novina i drugih filmskih materijala obaveštava javnost u zemlji i inostranstvu o događajima iz svih oblasti društvenog života« i »snima, prikuplja i arhivira informativne filmove i druge informativne materijale o razvoju zemlje...«. F. raspolažu vlastitim prostorijama i kompletnom tehnikom za snimanje slike i tona te obradbu materijala; proizvode godišnje 52 redovna i nekoliko izvanrednih brojeva film. novosti (pod tim nazivom), zatim 12 brojeva mjesečnika Kroz ceo svet, desetak Filmskih pregleda i, prosječno, 20—30 kratkometražnih dokum. filmova te, povremeno, nekoliko dr. oblikâ »žurnala«, a od 1971. i na nekoliko jezika jugosl. narodâ.

Proizvodnja film. novosti, po završetku rata, vršena je isprva u okviru → Filmskog preduzeća DFJ, zatim posebnog sektora sav. poduzeća za proizvodnju filmova → Zvezda film, a 1950. formiran je Centralni studio Filmskih novosti, koji je 1955. pretvoren u sav. ustanovu sa samostalnim financiranjem (osnovalo ju je Savezno izvršno vijeće pod nazivom Filmske novosti). U početku, po oslobođenju Zagreba 1945, film. novosti se proizvode naizmjenično u Beogradu (9 brojeva 1945. i 2 1946) i u Zagrebu. Od početka 1946. žurnal Filmskih novosti, koji, retroaktivno, od početka dobija naziv Filmske novosti, proizvodi se samo u Beogradu, dok u pojedinim republikama otpočinje proizvodnja film. žurnala pod različitim nazivima. Od 1951. F. vrše razmjenu snimljenog materijala s preko 30 zemalja, a povremeno proizvode film. novosti i za pojedine afr. zemlje. F. su član međunarodnog udruženja (akr. INA) koje okuplja sve proizvođače film. novosti u svijetu. Djelatnost Filmskih novosti obrađena je u katalogu Filmske novosti koji je u Beogradu godišnje izlazio 1946—77 (s uključenom i god. 1945). Također, filmografija Filmskih novosti izlazi i u godišnjim publikacijama Kinematografija u Srbiji... Instituta za film u Beogradu (od 1969) (→ novosti, filmske).

Mo. I.


Citiranje:
FILMSKE NOVOSTI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1707>.

kratice i simboli