LZMK

Filmska enciklopedija

FILMSKA SEKCIJA PROPAGANDNOG ODELJENJA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Filmska traka traži dalje ...

FILMSKA SEKCIJA PROPAGANDNOG ODELJENJA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ, kasnije Filmska sekcija propagandnog odeljenja Generalštaba Jugoslovenske armije, film. služba spontano ponikla već krajem oktobra 1944, odmah poslije oslobođenja Beograda, s ciljem da osigura i organizira korištenje filma u završnim operacijama za oslobođenje zemlje. Filmska sekcija je naknadno i službeno oformljena Naredbom o organizaciji propagandnoga i kulturno-prosvjetnog rada u NOVJ Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. XII 1944, kojom se osniva desetak različitih odsjeka i sekcija radi razvijanja polit., kult. i prosvjetne djelatnosti u vojsci. Još u novembru 1944. Filmska sekcija okupila je grupu mladih ljudi na tečaju za film. snimatelje; prvi predavači su bili N. Popović, R. Novaković, V. Lukić, K. Novaković, S. Mišković, A. Smeh, D. Macarol i dr., a poslije i sovj. snimatelji Ješurin i Varlamov. Krajem 1944. i u januaru 1945. grupa domaćih film. snimatelja, s redateljem N. Popovićem, snima prvi film. žurnal koji je, u trajanju od desetak minuta, prikazan 25. II 1945. u kinematografu »Beograd« u Beogradu. Ubrzo nakon završetka rata, Filmska sekcija je ukinuta, zajedno s → Državnim filmskim preduzećem, Uredbom Vlade DFJ o osnivanju → Filmskog preduzeća DF Jugoslavije, objavljenom 3. VII 1945, na koje su prenesena sva njihova prava i obveze.

Mo. I.


Citiranje:
FILMSKA SEKCIJA PROPAGANDNOG ODELJENJA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1706>.

kratice i simboli