LZMK

Filmska enciklopedija

FILMSKA KULTURA Filmska traka traži dalje ...

FILMSKA KULTURA, jugosl. časopis za pitanja film. teorije i prakse. U okviru Novinskoga izdavačkog poduzeća (NIP) u Zagrebu pokrenuo ga je 1957. Stevo Ostojić. Urednici su bili Fadil Hadžić i S. Ostojić od br. 1, F. Hadžić, S. Ostojić i Fedor Hanžeković od br. 8, te F. Hanžeković i S. Ostojić od br. 19. Do jeseni 1983. izašlo je 147 brojeva, što čini bogat materijal o razvitku jugosl. i svjetske kinematografije i pisanja o filmu. Tijekom 26 godina taj najstariji film. časopis u SFRJ objavio je tekstove svih značajnijih jugosl. kritičara i teoretičara različitih generacija, kao i niz priloga istaknutih stranih film. publicista i povjesničara. Njeguje kritički, društveno angažirani i marksistički pristup filmu. Na XII svjetskoj izložbi filmskih i televizijskih knjiga i časopisa (održanoj u sklopu Biennalea u Veneciji 1967) F. je osvojila Zlatnu plaketu Lava sv. Marka.

Časopis nije strogo rubriciran. U njemu su stalno prisutni napisi o problematici jugosl. kinematografije, o teorijskim pitanjima, istraživanja na području povijesti domaćega i svjetskog filma te prilozi o kretanjima u suvremenome film. stvaralaštvu. Redovito prati film. festivale u zemlji i inozemstvu. U početku donosio je scenarije i knjige snimanja, kao i kritike domaćih i stranih filmova, koje se kasnije inkorporiraju u dr. tekstove (npr. prikaze s festivalâ i sl.). Od stalnijih rubrika ističu se polemička Neslaganja (1962—69, urednik Hrvoje Lisinski), zatim U traganju za estetikom ekrana (od br. 41/42 — 1964), u izboru i s komentarima Dušana Stojanovića, te Škola animacije (od br. 105/106 — 1976), s crtežima i tekstom Borivoja Dovnikovića; redovita je i rubrika In memoriam.

R. Mun.


Citiranje:
FILMSKA KULTURA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1702>.

kratice i simboli