LZMK

Filmska enciklopedija

FILM COMMENT Filmska traka traži dalje ...

FILM COMMENT, am. filmski časopis; izlazi dvomjesečno u New Yorku od 1962, isprva pod imenom »Vision«, da bi već iste godine nastavio kao »Film Comment«. Neko vrijeme urednik je bio Gordon Hitchens, a poč. 70-ih godina na čelo redakcije dolazi Richard Corliss, koji je pod utjecajem franc. časopisa »Cahiers du Cinéma« i britanskog »Movie« utjecao da F. postane jednim od najznačajnijih i najutjecajnijih američkih i svjetskih film. časopisa 70-ih godina. U njemu surađuju najznačajniji i najutjecajniji film. kritičari i publicisti anglosaksonskog područja, a tek povremeno i oni izvan njega. Za časopis između ostalih pišu: A. Sarris, R. Wood, V. Canby, M. Haskell, R. Durgnat, S. Byron, M. Rubin, J. Rosenbaum, W. Paul i dr. Časopis karakterizira velika tematska šarolikost i podjednako velik raspon kritičarskih opredjeljenja. Jedan je od rijetkih film. časopisa koji nije strogo rubriciran i koji se stoga samo uvjetno može podijeliti na uvodni dio, u kojem se prate recentna film. zbivanja (najčešće izvještaji s film. festivalâ), središnji, u kojem se objavljuju dulji tekstovi o pojedinim filmašima, filmovima, žanrovima itd., te razgovori s pojedinim film. radnicima, dok se na kraju časopisa nalaze recenzije film. knjigâ, izvještaji i obavještenja iz film. industrije, te pregled film. predavanjâ i seminarâ. Svaki broj časopisa donosi i dodatak (koji se tiska na posebnom papiru) s raznovrsnim temama: Zvuk na filmu, Filmska maska itd. Časopis je prvenstveno orijentiran na am. film, a posebno je zaslužan što je revalorizirao neke zapostavljene autore i filmove. Pojedini brojevi u cijelosti su posvećeni jednoj ličnosti ili temi (npr. O. Welles, K. Vidor, M. Ophüls itd.; Američki scenaristi, Žena na filmu itd.); povremeno, ti tematski brojevi tiskaju se i kao knjige. U časopisu povremeno postoji rubrika Griješna zadovoljstva, u kojoj pojedini kritičari pišu o svojim najdražim filmovima.

Krajem 70-ih godina časopis se donekle komercijalizira; uvodi i rubrike o televiziji i videu, i sve više pažnje posvećuje novim am. autorima, a tekstovi su gotovo reklamerski; pažnju posvećuje i etabliranim evr. Autorima. Postupno gubi na zanimljivosti, ali mu se čitanost povećava (popularnost videa).

J. Ste.


Citiranje:
FILM COMMENT. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1674>.

kratice i simboli