LZMK

Filmska enciklopedija

FILM Filmska traka traži dalje ...

FILM, list za pitanja film. umjetnosti i kulture; pokreće ga u travnju 1950. Savez filmskih radnika Jugoslavije, a izdaje »Borba«. Do sredine listopada 1951. izlazi mjesečno, a otada pa do prestanka izlaženja dvotjedno. Ukupno je objavljeno 40 brojeva. Gl. i odgovorni urednik isprva je Aleksandar Vučo, a od 26. broja Vicko Raspor. List je izlazio na velikome novinskom formatu.

Jedno od najznačajnijih neposredno poratnih film. glasila, F. je manifestno naglašavao specifičnosti film. medija i slamao ideol. i estetske predrasude prema film. umjetnosti. Izuzetno polemičan u odnosu na jugosl. film, F. se zalaže za višu razinu tadašnje produkcije i ukazuje na značajna ostvarenja svjetskog filma kao eventualni putokaz u stvaranju domaće film. umjetnosti. Suradnici »Filma« pažljivo razlažu osnove poimanja film. medija i umjetnosti, a osobito su zanimljivi kritičarski napisi o filmovima s tadašnjeg kino-repertoara. Izuzetno aktualan, prepun najrazličitijih informacija o filmu, F. se zalaže i za slojevitiji pristup kinematografiji, zagovara eksp. i anim. film. Među najistaknutijim njegovim suradnicima su Raspor, V. Petrić, V. Pogačić, R. Novaković, Ž. Mitrović, V. Rehar, D. Stojanović, A. Petrović, R. Konstantinović, S. Vinaver, Ž. Skrigin, B. Belan, S. Vorkapich, Z. Gluščević, V. Desnica, O. Bihalji-Merin i dr. Izuzetno poticajan, F. se pokazao primjerenim modelom za kasniji → »Film danas«.

N. Pc.


Citiranje:
FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1670>.

kratice i simboli