LZMK

Filmska enciklopedija

FILM Filmska traka traži dalje ...

FILM. Današnji evropeizam ili međunar. riječ film potekla je iz engl. jezika. Njezino središnje značenje je kožica, ali i opna u posebnijem i širem smislu, pa se već u XVII st. pri prijevodu Lukrecija (O naravi stvari, IV, 38) rečenica »Simulacra.. . quae quasi membranae summo de corpore rerum direptae volitant« prevodi kao »Images of things which like thin films from bodies rise in streams« (Creech, 1682), to jest: »Sličice stvari koje se poput tankih opnica podižu s tjelesa i lijeću zrakom«.

S razvojem fotografije riječ poprima posebno značenje već 1845 (u tom ju je smislu, navodno, prvi upotrijebio John Thornthwaite), a u današnjem smislu počinje se upotrebljavati kao film u kinematografiji od 1896. Sama riječ film, s jezgrenim, polaznim značenjem, nalazi se u mnogim starim i novim indoevr. jezicima. Staroengl. oblik filmen (opna) srodan je sa starofrizijskim filmene (kožica), dok je taj lik povezan sa zapadnogermanskim felma (opnica, obično s jajeta), te sa starovisokonjemačkim fell (koža). Slično pokazuje lat. riječ pellis (koža, krzno) i pellicula (kožica), koja je dala današnje romanske zamjene za anglizam film: novolatinski pellicula; talijanski pellicola; francuski pellicule; španjolski película cinematográfica. Sa središnjim su pojmom svakako u vezi i grčki oblici πέλλαζ (kože) i πέλμα (potplat), a korijenske i pojmovne potvrde predstavljaju i ruski пeлена (koprena, mrena) i litavski pleve (kožica). Od izvornoga pojmovnog sadržaja koža, kožica, opna, opnica, riječ film je lako i naravno poprimila potrebno značenje tanki sloj, premaz, tanka vrpca. Povijesno i tehnološki, osobito od sredine XIX st., nastaje značenje »određena površinska prevlaka« od laka, ulja, emulzije, te tako i »savitljiva vrpca s prevlakom osjetljivom na svjetlost« (u fotografiji i kinematografiji), i napokon film kao pojedino »djelo«, pa »umjetnost« i »proizvodnja« (filmova), odn. naziv za cjelokupnu film. djelatnost. U nas, međutim, u novije se vrijeme zapaža sve jača tendencija da se pojmom film označuje samo pojedino djelo ili da on fungira kao sinonim za sintagmu filmska umjetnost, dok se svi ostali oblici film. djelatnosti obuhvaćaju pojmom → kinematografija.

T. L.


Citiranje:
FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1669>.

kratice i simboli