LZMK

Filmska enciklopedija

FIAPF Filmska traka traži dalje ...

FIAPF, akr. od franc. Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (Međunarodna federacija društava proizvođača filmova), međunar. organizacija osnovana 1933. u Parizu radi proučavanja i nastojanja da se riješe pravni, teh., ekon. i društv. problemi značajni, na međunar. planu, za film. proizvodnju. Organizira pomoć i usluge, te razmjenu informacijâ; usklađuje odnose među film. proizvođačima različitih zemalja; razvija djelatnosti na području autorskih prava, međunar. razmjene, film. festivalâ, cenzure i dr. Članovi su nacionalna udruženja iz 21 zemlje.

Z. Sud.


Citiranje:
FIAPF. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1655>.

kratice i simboli