LZMK

Filmska enciklopedija

ANKETNI FILM Filmska traka traži dalje ...

ANKETNI FILM, vrst dokum. filma koju obilježuje pretežitost uporabe → anketne metode, a čiji je cilj ispitivanje javnoga mnijenja ili upoznavanje gledalaca s pojedinim društv., ekon., polit., i dr. problemima koji se u takvom filmu najčešće osvjetljavaju iz različitih perspektiva. Premda se zameci te vrste filma pojavljuju neposredno po otkriću zv. filma, najprije kao dio u tzv. filmskim novostima, A. rasprostranjuje se tek poslije II svj. rata pod utjecajem televizije i struje → filma istine, u kojem anketna metoda prevladava. Štoviše, mnogi filmovi toga dokumentarističkog usmjerenja isključivo se služe anketiranjem pa se žanrovski mogu odrediti kao anketni filmovi.

An. Pet.


Citiranje:
ANKETNI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 14.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=161>.

kratice i simboli