LZMK

Filmska enciklopedija

ANKETNA METODA Filmska traka traži dalje ...

ANKETNA METODA, dokumentaristički film. postupak zasnovan na razgovoru (intervjuu) sa snimanom osobom pa se zato još naziva i metodom razgovora. Razgovor potiče član film. ekipe, najčešće profesionalni ispitivač ili redatelj. On u toku snimanja može biti u kadru ili izvan njega, a njegova se pitanja, ukoliko se naslućuju u odgovorima anketiranih, mogu izostaviti prilikom montaže.

Anketna metoda javila se pod utjecajem televizije i → filma istine. Njezina je primjena učestala poč. 60-ih godina (u SFRJ oko 1965). Metoda se primjenjuje bilo kroz cijeli film (→ anketni film), ili samo u dijelu filma. Razgovor s anketiranim može se prikazati kontinuirano, a može se montažom i razlagati, premetati i izmjenično montirati s dijelovima dr. razgovora ili pak povezati s prizorima koji su snimljeni nekom dr. metodom. Metoda se može primijeniti i u igr. filmu.

Osnovna vrijednost te metode jest postizanje dojma izravnosti i očite dokumentarističnosti svjedočenja. Najuočljiviji nedostatak metode jest svođenje filma ili dijela filma na isključivo govorno razjašnjavanje, čime osiromašuje i vizualna izražajnost i informativnost filma. Taj se nedostatak pokušava izbjeći tako da ispitivač svojim pitanjima nastoji upitanoga dovesti u stanje uzbuđenosti, kako bi njegovo kazivanje bilo spontanije, iskrenije i nekonvencionalnije.

An. Pet.


Citiranje:
ANKETNA METODA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=160>.

kratice i simboli