LZMK

Filmska enciklopedija

FAMOUS PLAYERS Filmska traka traži dalje ...

FAMOUS PLAYERS, am. filmska kompanija koju je, inspiriran vlastitim uspjehom u am. distribuciji Kraljice Elizabete (1912) L. Mercantona, sa S. Bernhardt, 1912. osnovao Adolph Zukor. Ugledajući se na franc. kompanije koje su se specijalizirale u »umjetničkom filmu«, Zukor je pod geslom »glasoviti glumci u glasovitim komadima« počeo u SAD s ekranizacijama klas. romanâ i kaz. djelâ. Ubrzo uviđa da se snimljenim predstavama ne može kod šire publike računati na uspjeh, pa se djelatnost Famous Playersa postupno usmjeruje na stvaranje ekipe glumaca, specijaliziranih za film. drame, komedije i ljubavne filmove. Odustajanje od umj. ambicija donosi kompaniji i veću financ. moć, pa 1914. uspijeva, uz najamninu od 2000 dolara tjedno, preoteti kompaniji Biograph poznatu Mary Pickford. Glasoviti Playersovi »eksperti« bili su Pauline Frederick za »snažne« drame, Hazel Dawn za komedije i Marie Doro za pustolovne filmove. Također, John Barrymore snimio je u Famous Players neke od svojih ranih filmova, a i Edwin S. Porter surađuje i režira u kompaniji od samog osnutka. God. 1916. F. se s Feature Play Company Jesse L. Laskyja spaja u Famous Players-Lasky Corporation, vrlo utjecajnu i uspješnu kuću. Do 1927. Famous Players imao je i vlastitu distributersku kuću, Artcraft Pictures Corporation, osnovanu 1916. ponajprije za raspačavanje filmova Mary Pickford. Sljedeće godine, nakon rasula ambiciozne ali kratkotrajne kompanije Triangle, Zukor uspijeva za Artcraft pridobiti Davida W. Griffitha, Thomasa H. Incea, Macka Sennetta, Douglasa Fairbanksa i Anitu Loos, a do kraja 1917. za kompaniju snimaju i Cecil B. De Mille, Maurice Tourneur i Allan Dwan. Tokom 1918. Artcraft, kao pomoćna jedinica, gubi unutar Famous Players-Lasky Corporation svoju posebnost i tada kompanija Paramount Pictures Corporation (pod vodstvom W. W. Hodkinsona) preuzima distribuciju i postaje punopravnim članom konzorcija. Stalne zvijezde nove kompanije su William S. Hart, Florence Vidor, Elsie Ferguson, Jack Holt, Dorothy Dalton, Gloria Swanson i Dorothy Gish, a nakon 1925, kada za kompaniju režira i Ernst Lubitsch, nove zvijezde su Pola Negri, Adolphe Menjou, Warner Baxter i Edward Everett Horton. Ostali redatelji kompanije u razdoblju od 1918. do 1927 (kada Paramount definitivno asimilira tvrtku) bili su Fred Niblo, James Cruze, Sam Wood, Donald Crisp, Victor Fleming i George Fitzmaurice. Naziv Famous-Players-Lasky zadržava se nakon 1927. u studijima brit. odvojka kompanije, koja 1930. također prihvaća naziv Paramount i tako potvrđuje postojeće stanje.

Vl. T.


Citiranje:
FAMOUS PLAYERS. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1593>.

kratice i simboli