LZMK

Filmska enciklopedija

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU Filmska traka traži dalje ...

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU, visokoškolska ustanova osnovana — kao Akademija za pozorišnu umetnost — uredbom Vlade FNRJ od 11. XII 1948, sa svrhom da »osposobljava visokokvalifikovane kadrove glumaca, redatelja i pozorišnih stručnjaka«. Školske godine 1950/51. Akademiji je pripojena Visoka filmska škola u Beogradu, ali — do reorganizacije Akademije 1962. njenim pretvaranjem u Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju — nastava filma bila je svedena na puko upoznavanje općih kinemat. pojmova. Od 1957. ustanova djeluje u sastavu Umetničke akademije u Beogradu, a od 1973 — kada je pretvorena u Fakultet dramskih umetnosti — nalazi se u sastavu Univerziteta umetnosti u Beogradu. Prijemni ispit je obvezan. Redovna nastava, u trajanju od 4 godine (8 semestara), ima sljedeće grupe: gluma; pozorišna režija; filmska i tv-režija; dramaturgija; organizacija scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti; organizacija filmskih i tv-delatnosti; filmska i tv-kamera; filmska i tv-montaža. Postdiplomski studij moguć je na grupama glume, dramaturgije i obiju organizacija. Za potrebe film. usmjerenja, Umetnička akademija odn. Univerzitet umetnosti izdali su petnaestak udžbenika i priručnika, prvenstveno iz oblasti teorije i tehnologije filma.

Mo. I.


Citiranje:
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.3.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1589>.

kratice i simboli