LZMK

Filmska enciklopedija

EKRANIZACIJA Filmska traka traži dalje ...

EKRANIZACIJA. 1. Postupak preoblikovanja knjiž. djela u filmsko. — 2. Sâmo film. djelo nastalo adaptiranjem. — U oba smisla E. je sinonimna pojmu → adaptacije, koji je nešto šireg opsega (→ književnost i film).

An. Pet.


Citiranje:
EKRANIZACIJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1533>.

kratice i simboli