LZMK

Filmska enciklopedija

EKIPA, FILMSKA Filmska traka traži dalje ...

EKIPA, FILMSKA, radni tim koji neposredno radi na snimanju i, djelomice, obradbi filma. Sastoji se od više uže stručnih grupa (u nas »sektora«): (1) režija/redatelj, pomoćnik redatelja, asistenti redatelja i sekretar režije/; (2) kamera /direktor fotografije, snimatelj — tzv. švenker, asistenti kamere/; (3) scena /scenograf, kostimograf, slikar maske, arhitekt odn. vođa gradnje, rekviziter, garderobijer i scenski radnici, a njima se priključuju i osvjetljivači, povezani i sa sektorom kamere/; (4) snimanje zvuka /snimatelj zvuka, mikroman i njihovi pomoćnici/; (5) organizacija /direktor filma, organizatori snimanja, vođa snimanja i, eventualno, vođa statistâ/. U fazi snimanja i, dijelom, zv. obradbe, ekipi pripadaju i glumci. Članovi ekipe, ovisno o vrsti filma, mogu biti i razni specijalisti, npr. pirotehničari, kaskaderi, majstori za spec. efekte i dr. Ekipa za proizvodnju dokum. filma obično broji mnogo manje članova: redatelj, snimatelji slike i zvuka, organizator, njihovi neposredni pomoćnici, eventualno i stručni suradnik za datu temu. Kod anim. filma, nužni članovi ekipe su: redatelj, gl. crtač, animator, fazer, kopisti i scenograf ili slikar pozadinâ (vrlo često, ista osoba obavlja više spomenutih funkcija odjednom).

Film. ekipa djeluje uglavnom u 3 osnovne faze proizvodnje filma: (1) priprema snimanja; (2) snimanje; (3) obradba filma — montaža, zv. obradba, laboratorijska obradba. Broj članova ekipe različit je u pojedinoj fazi proizvodnje filma — jedine »stalne« osobe su redatelj (koji je, međutim, u krajnje industrijaliziranoj proizvodnji znao izostajati u fazama pripreme i obradbe), direktor filma, sekretar režije i organizator snimanja. E. počinje djelovati kao samostalna proizvodna jedinica nakon što je scenarij definitivno prihvaćen, a redatelj izradio knjigu snimanja; na osnovu knjige snimanja tada se izrađuje proizvodni elaborat, u čijoj izradbi sudjeluje uži dio ekipe (redatelj, direktor filma, gl. snimatelj, scenograf, kostimograf, pomoćnik redatelja, sekretar režije, i, u glazb. filmovima, skladatelj). U toj fazi vrši se izradba operativnog plana proizvodnje filma po danima i lokacijama, izbor scenogr. objekata, odabir glumaca (eventualno i audicija). Za snimanja ekipa radi u najbrojnijem sastavu — u nekim igr. filmovima broji i do 200 članova. Kod obradbe filma u rad se uklapaju i sektori montaža (montažer sa svojim asistentima) i zvučna obradba filma (snimatelj zvuka, glazb. voditelj, skladatelj, dirigent, izvođači glazbe i specijalnih zv. efekata).

U prvim godinama povijesti filma ekipa je bila brojem neusporedivo manja (znala se sastojati od svega 1 osobe, koja je bila i redatelj i snimatelj i organizator snimanja, a vršila je i montažu i laboratorijsku obradbu filma). Već sredinom prvog desetljeća XX st., rasprostranjivanjem filma, povećanjem tržišnih potreba i porastom zahtjeva publike, ekipa se povećava, a prelaskom na indus. proizvodnju dolazi do stroge specijalizacije strukâ; u toj fazi veći dio članova ekipe vezan je stalnim ugovorom za producenta. Tada se javljaju staleške (sindikalne) organizacije koje utvrđuju opće uvjete sklapanja ugovorâ između članova ekipe i producenta. Kasnije, daljnjim razvojem indus. proizvodnje, film. ekipa počinje djelovati i kao samostalnija ekon. jedinica, koja svoje odnose s producentom, osim kroz individualne ugovore, uređuje i posebnim kolektivnim ugovorom i u određenoj mjeri sudjeluje u razdiobi prihodâ filma. Daljnjim razvojem odnosâ producent-ekipa, a i odnosâ unutar sâme ekipe, stvaraju se samostalne film. radne zajednice koje u pravnom smislu predstavljaju samostalnog producenta određenog filma.

Z. Sud.


Citiranje:
EKIPA, FILMSKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1527>.

kratice i simboli