LZMK

Filmska enciklopedija

DRŽAVNO FILMSKO PREDUZEĆE Filmska traka traži dalje ...

DRŽAVNO FILMSKO PREDUZEĆE, film. ustanova osnovana odlukom povjerenika trgovine i industrije od 20. XI 1944, koja je odmah stupila na snagu, iako je u »Službenom listu« objavljena tek 9. II 1945. Ta odluka, s ukupno 5 članova, prvi je službeni normativni akt na području nove jugosl. kinematografije, i njime je utvrđen sljedeći djelokrug rada Državnoga filmskog preduzeća: »(1) Da zaključuje ugovore o uvozu filma iz inostranstva; (2) da unapređuje proizvodnju filma i filmsku industriju u DF Jugoslaviji; (3) da vrši raspodelu filmova nabavljenih u inostranstvu i proizvedenih u zemlji«. Osnovni kapital Preduzeća iznosio je 1 000 000 dinara, a čist prihod bio je namijenjen unapređenju domaće film. industrije. Na čelu je bila uprava s najmanje 5 članova, koje je postavljao i smjenjivao povjerenik za trgovinu i industriju. Osnovano je skoro šest mjeseci prije kraja II svj. rata i ukinuto ubrzo nakon njegova završetka — Uredbom Vlade DFJ o osnivanju Filmskog preduzeća demokratske federativne Jugoslavije, objavljenom 3. VII 1945. Državno filmsko preduzeće je, zajedno s → Filmskom sekcijom propagandnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ, izvršilo pripreme i prve korake u organiziranju jugosl. kinematografije.

Mo. I.


Citiranje:
DRŽAVNO FILMSKO PREDUZEĆE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1435>.

kratice i simboli