LZMK

Filmska enciklopedija

DEFA Filmska traka traži dalje ...

DEFA, akr. od Deutsche Film Aktien Gesellschaft, državna film. organizacija pod čijim okriljem djeluju svi studiji u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Sovj. vojna vlast je po završetku rata osnovala tzv. Filmaktiv, kratkotrajnu film. organizaciju kojoj je svrha bila ponovno okupljanje stvaralaca i revitalizacija film. industrije; u njezinu sklopu snimljen je 1946. i prvi poslijeratni njem. dugometražni film Ubojice su među nama (W. Staudte, 1946). Iste godine organizacija mijenja ime u DEFA, te i danas u DDR-u egzistira kao jedina kompanija za proizvodnju umj. filmova. Godišnje, nakon 1950, proizvodi 15-20 dugometr. filmova, a sudjeluje i u međunar. koprodukcijama. DEFA posjeduje 3 proizvodna kompleksa: u Babelsbergu za igr. i tv-filmove, u Berlinu za kratkometr. filmove te u Dresdenu za anim. filmove.

LIT.: 20 Jahre DEFA-Spielfilme, Berlin 1968; Spielfilme der DEFA im Urteil der Kritik, Berlin 1970.

Vl. T.


Citiranje:
DEFA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1240>.

kratice i simboli