LZMK

Filmska enciklopedija

CORRADINI, braća Filmska traka traži dalje ...

CORRADINI, braća, tal. slikari i sineasti (Arnaldo Gianni, pseudonim Ginna: Ravenna, 7. V 1890; Bruno, pseudonim Bruno Corra: Ravenna, 9. VII 1892). U filmu istražuju mogućnost novih slikarsko-dinamičkih efekata. Od 1907. teorijski razmatraju takvu sintezu (knjiga Umjetnost budućnosti — Arte dell' avenire, 1910; publicistički tekst Kromatska glazba — Musica cromatica, 1912); od 1911. eksperimentiraju crtajući i slikajući na film. vrpci: realiziraju niz pokusnih materijala (1910—11), kratke filmove Duga (L'arcobaleno, 1912) i Ples (La danza, 1912), zatim sudjeluju u stvaranju filma Futuristički život (Vita futurista, 1916), na kome još rade Marinetti, Settimelli, Chiti, Balla i dr. Njihovi su filmovi izgubljeni, no smatra se da »kromatske simfonije« braće C., izravno nanesene na vrpcu, uspostavljaju zanimljiv kontinuitet između pionirskih radova → É. Reynauda i avangardnih pothvata L. Lyea i → N. McLarena, te nekih dr. autora.

R. Mun.


Citiranje:
CORRADINI, braća. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1067>.

kratice i simboli