LZMK

Filmska enciklopedija

CONGRÈS DES DUPES Filmska traka traži dalje ...

CONGRÈS DES DUPES (Kongres budala), popularni naziv što ga (prema naslovu ondašnje vijesti iz »Ciné-Journala«) povjesničari filma upotrebljavaju za uopće prvi međunar. kongres proizvođačâ filmova, što ga je sazvao i njime predsjedao G. Méliès 2. II 1909. u Parizu. Kongres je bio karakteriziran žestokim nesuglasicama između evr. i am., već trustovski organiziranih, film. radnika (sukob tvrtki Kodak i Pathé), te zastupnikâ teze o filmu kao umjetnosti i filmu kao poslu (sukob L. Gaumonta i samoga Mélièsa). Konačnim dogovorom Pathéa i Kodaka, kongres je predstavljao kraj filma kao sajamske zabave (zaključeno je da se — umjesto filmova od 100—300m, odn. do 15 min — počnu proizvoditi filmovi od 1000—3000m) i njegov početak kao industrije utemeljene na ekon. načelima.

Mi. Šr.


Citiranje:
CONGRÈS DES DUPES. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 3.10.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1038>.

kratice i simboli