LZMK

Filmska enciklopedija

COHL, Émile Filmska traka traži dalje ...

COHL, Émile (pr. ime É. Courtet), franc. crtač, animator i redatelj, pionir franc. crtanog filma (Pariz, 4. I 1857 — Pariz, početkom 1938). Iz stare i ugledne franc. porodice. Školuje se za draguljara. Popularnost stječe kao novinski karikaturist (radove potpisuje pseudonimom Cohl). God. 1907. postaje suradnik u produkciji Léona Gaumonta. U to doba na pariškim ekranima velik uspjeh postiže Ukleti hotel (1906) → J. S. Blacktona, pa sineasti pokušavaju otkriti postupak kojim je film realiziran; navodno to uspijeva upravo Cohlu, koji godinu kasnije završava i prikazuje prvi franc. crtani film Fantazmagorija (Fantasmagorie). Od 1908. do 1912. realizira više od 200 crt. filmova, najprije za kompaniju Gaumont, a od 1910. za Pathé. Ističu se Fantocheov košmar (Le cauchemar de Fantoche, 1908), Drama kod Fantocheâ (Un drame chez les Fantoches, 1908), u kojima — po mišljenju dijela povjesničara filma — stvara prvi izraziti karakter u povijesti crt. filma, Fantochea, zatim Animirane žigice (Les allumettes animées, 1908), Svjetiljka koja bježi (La lampe qui file, 1908), Transfiguracije (Transfigurations, 1909), Veseli mikrobi (Les joyeux microbes, 1909) itd. Neke filmove ručno boji (Animirana lepeza — L'éventail animé, 1909), povezuje elemente igr. i crt. filma (Stanari preko puta — Les locataires d'à côté, 1909), postavlja temelje namjenskog crt. filma (Shematski film o bici kod Austerlitza — Film schématique de la bataille d'Austerlitz, 1909), ostvaruje prve franc. lutkarske filmove (Posve mali Faust — Le tout petit Faust, 1910). God. 1912. C. potpisuje ugovor s produkcijom Éclair, koja ga uskoro šalje u SAD, u svoju filijalu. U New Yorku 1913. realizira sa G. McManusom crt. filmsku seriju Weckley i Snookumovi (Weckley and Snookums), prema McManusovu stripu. Također stvara Začarane žigice (The Bewitched Matches, 1913), kombinaciju igr. prizora i animacije predmetâ. U Pariz se vraća 1914. i za vrijeme rata nastavlja izradbu crt. filmskih serija na temelju iskustava stečenih u SAD. Prema poznatom stripu Tri ugursuza (od 1908) L. Fortona pokreće seriju Pustolovine tri ugursuza (Les aventures des Pieds Nickelés): 1917. izrađuje tri, a 1918. još dvije epizode. U raznim anim. filmovima varira ranije teme i modele, a 1921. vraća se svome omiljenom liku u crt. filmu Fantoche traži stan (Fantoche cherche un logement). Radi i znanstvene i reklamne anim. filmove. Sve jača am. konkurencija ograničava, međutim, franc. produkciju, pa se C. ubrzo povlači. God. 1938. umire od opekotina siromašan i potpuno zaboravljen. Tek u novije vrijeme njegovo djelo se detaljnije istražuje i ocjenjuje.

C. je tvorac prvoga narativnog i dramaturškog modela crt. filma: zanimljivi likovi, smiješne situacije i odlični gegovi stapaju se kod njega u dinamične, dopadljive i umješno stvorene cjeline. Za razliku od prethodnika koji u crtežnoj animaciji vide tek atraktivni trik, dekorativni dodatak igr. cjelinama, C. afirmira taj medij kao neovisnu, novu umj. mogućnost. Svoja djela C. realizira u cijelosti (sâm elaborira sve faze zamišljanja, crtanja, animiranja i obradbe pojedinog filma), jednostavno ali nadahnuto: sažeti crteži figura podsjećaju na dječje risarije, no njihove relacije i interakcije ostvarene su iznimnim smislom za pokret detalja i ritam cjeline. C. ne koristi scenogr. naznake: filmovi sadrže crne grafičke sklopove na bijelom papiru, ili — kad se koristi negativ — bijele figure na crnoj pozadini. Sažeta i naoko pojednostavljena vizualna struktura kod Cohla prvi je cjeloviti oblikovni model u evoluciji crt. filma, prvo jasno definirano pismo nove umjetnosti. U tom smislu njegov opus povezuje predfilm. kreacije → É. Reynauda i rudimentarne tvorevine J. S. Blacktona sa zrelim oblikovnim zahvatima → W. McCaya i postaje važna faza u izrastanju umjetnosti crt. filma.

R. Mun.


Citiranje:
COHL, Émile. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1018>.

kratice i simboli