LZMK

Filmska enciklopedija

NAJAVA (FILMA) Filmska traka traži dalje ...

NAJAVA (FILMA), u nas popularno foršpan (prema njem. Vorspann: pretprega), ponekad i trejler (prema engl. trailer: izvadak iz filma), naziv za vrstu kratkog filma realiziranog radi reklamiranja drugog filma (najčešće cjelovečernjega igranog) — koji tek treba pristići na repertoar ili se već prikazuje u nekomu dr. kinematografu. N. se prikazuje u predigri film. programa, vrlo često i na televiziji. Postoje 2 gl. vrste: a) najave u osnovi kompilacijskog karaktera sačinjene od fragmenata već realiziranog filma kojima je pridodat spikerov komentar retorično (i izravnim obraćanjem gledateljstvu) informacijskog značaja; b) najave pretežito reportažnog karaktera (znatno rjeđe), sačinjene od posrednijih informacija o najavljivanom filmu (npr. razgovori s njegovim stvaraocima, prizori s njegova snimanja i sl.); ponekad se javlja i kombinacija obiju vrsta.

Idealni model tipične najave kompilacijskog karaktera determiniran je težnjom da se privuče što veći broj gledatelja, a da pritom informacija o filmu, odn. količina informacijâ ne smanji zanimanje. Zbog toga je uspjela najava vrlo sažet skup trenutačno privlačivih aspekata djela — sugestija u svezi sa žanrom, upućivanja u svezi s protagonistima (osobito ako su oni popularne zvijezde) i zanimljivo prikazanim zbivanjima i ambijentima, ali jednim dijelom upozorava i na komponente koje se razlikuju od postojećih stereotipova, te zanimanju za poznato pridaje i dodatnu kvalitetu nepoznatoga; prema tome, N. s jedne strane udovoljava pretpostavljenim očekivanjima gledateljstva, a s druge sugerira privlačnu novost. Po svojoj naravi N. je najčešće upravo agresivno montažno strukturirana (izmjene kratkih i dugih kadrova, neočekivani montažni prijelazi, montažni »šokovi«, dinamičan ritam — uz istaknute glazb. naglaske i lako upamtljive melodijske fraze te brojne optičke efekte). Njezina je izradba prigoda da se ostvari atraktivni, čak spektakularni kratki (traje najčešće koju minutu) film. divertisman koji ekspresivnošću ponekad nadmašuje reklamirano djelo ili se — s obzirom na sugerirani smisao i ugođaj - od njega uvelike i razlikuje. Zbog toga, kao specifično djelo kompilacijskog karaktera — koje je u soc. funkciji (propagandno-reklamnoj) djela iz kojeg je nastalo, a ima svoje specifične stilsko-strukturne značajke — N. u filmsko-teorijskom smislu ima posve samosvojan status. U razvijenim indus. kinematografijama realizaciju najavâ obavljaju prokušani specijalisti; u SFRJ većinom je kreira redatelj (uz suradnju montažera i muz. voditelja).

An. Pet.


Citiranje:
NAJAVA (FILMA). Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.10.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3669>.

kratice i simboli