LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 140 natuknica

VRHOVEC, Boštjan
VRHOVEC, Boštjan, redatelj (Ljubljana, 8. XI 1949). Započeo studij komparativne književnosti i slavistike, potom ... (Lj. N.)

VRHOVEC, Janez
VRHOVEC, Janez, film. i tv-glumac (Beograd, 19. I 1921). Završio srednju teh. školu; sudjelovao u đačkim orkestrima u ... (Mo. I.)

VRIJEME, FILMSKO
VRIJEME, FILMSKO, filmskoteorijski, filmološki pojam koji implicira sva medijska vremenska svojstva filma kao ... (An. Pet.)

VRONSKI, Sergej Arkadjevič
VRONSKI, Sergej Arkadjevič, sovj. snimatelj (Rostov, 3. IX 1923). Završio (1953) snim. odsjek visoke film. škole VGIK u ... (K. Mik.)

VRPCA, FILMSKA
VRPCA, FILMSKA, također filmska traka, u profesionalnom žargonu (filmski) materijal i film, višeslojni materijal za ... (M. Rod.)

VRSTE, FILMSKE
VRSTE, FILMSKE, također tipovi filmova, filmske grupe i filmski razredi, stanovit broj pojedinačnih filmova za koje se ... (H. Tć.)

VUČIĆEVIĆ, Branko
VUČIĆEVIĆ, Branko, film. kritičar, publicist i scenarist (Beograd, 7. VII 1934). Studirao engl. jezik i književnost na ... (B. Ze.)

VUČINIĆ, Boško
VUČINIĆ, Boško, redatelj i scenarist (Ogulin, 2. I 1926). Oficir JNA, od 1947. pohađa Vojnu političku školu u Beogradu, ... (Mi. Vić.)

VUČO, Aleksandar
VUČO, Aleksandar, književnik (Beograd, 25. IX 1897 — Beograd, 21. VII 1985). Studirao pravo u Parizu. Đak-dobrovoljac u ... (Mo. I.)

VUČO, Olivera
VUČO, Olivera → KATARINA, Olivera

|<  <  11  12 (13)  14