LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 39 natuknica

UHER, Štěfan
UHER, Štěfan, čehosl. redatelj (Prievidza, 4. VII 1930). Diplomirao (1955) na visokoj film. školi FAMU u Pragu. ... (To. K.)

ULDRICH, František
ULDRICH, František, čehosl. snimatelj (1936). Apsolvirao (1963) na visokoj film. školi FAMU u Pragu. Karijeru otpočinje ... (K. Mik.)

ULIČNI FILMOVI
ULIČNI FILMOVI (njem. Strassenfilme), naziv koji je prvi sustavnije upotrebljavao povjesničar i teoretičar filma ... (An. Pet.)

ULLMANN, Liv
ULLMANN, Liv, šved. glumica norv. podrijetla (Tokio, 16. XII 1939). Kći inženjera na radu u Japanu, nakon izbijanja II ... (B. Vid.)

ULMANSKI, Renata
ULMANSKI, Renata, glumica (Zagreb, 29. XI 1929). U prvoj poratnoj generaciji završila Dramski studio pri Narodnom ... (Mo. I.)

ULMER, Edgar Georg(e)
ULMER, Edgar Georg(e), am. redatelj austrijskožid. podrijetla (Beč, 17. IX 1904 — Woodland Hills, California, 30. IX ... (Dr. Je.)

ULMER, Gregory L.
ULMER, Gregory L., teoretičar filma. Proučavalac franc. poststrukturalističke knjiž. kritike, 1985. objavio knjigu ... (Du. S.)

ULTRA PANAVISION
ULTRA PANAVISION → PROPORCIJE FILMSKE SLIKE

ULJANOV, Mihail Aleksandrovič
ULJANOV, Mihail Aleksandrovič, sovj. glumac i redatelj (Bergamsk, Sibir, 20. XI 1927). Glumu počinje učiti u Omsku, ... (N. Pc.)

UMJETNIČKI FILM
UMJETNIČKI FILM. 1. Film u kojem se očituje umj., estetske kvalitete, ili barem jasno izražena pretenzija da se one ... (An. Pet.)

|<  1 (2)  3  4