LZMK

Filmska enciklopedija

A - Ž A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R Q S Š T U V W X Y Z Ž
pronađeno 196 natuknica

TESICH, Steve
TESICH, Steve, am. scenarist i književnik srp. porijekla (Užice /danas Titovo Užice/, 1941). U SAD od 14. godine, ... (Dr. Je.)

TESSARI, Duccio
TESSARI, Duccio, tal. redatelj i scenarist (Genova, 11. X 1926). Studirao kemiju. Isprva se u rodnom gradu bavi dokum. ... (Al. Pa.)

TETZLAFF, Theodore-Ted
TETZLAFF, Theodore-Ted, am. redatelj i snimatelj (Los Angeles, 3. VI 1903). Na filmu od poč. 20-ih godina kao laborant ... (Dr. Je.)

TEŽAK, Stjepko
TEŽAK, Stjepko, lingvist, te film. pedagog i metodičar (Požun kod Ozlja, 22. VII 1926). Doktor filoloških znanosti, ... (Mi. Vr.)

THALBERG, Irving Grant
THALBERG, Irving Grant, am. producent (New York, 30. V 1899 — Hollywood, 14. IX 1936). Sin uvoznika tekstila ... (D. Žč.)

THAUMATROPE
THAUMATROPE, »optička igračka« koju je — istražujući fenomen → prividnog kretanja — otkrio (1825) liječnik i izumitelj ... (K. Mik.)

THÉÂTRE OPTIQUE
THÉÂTRE OPTIQUE → REYNAUD, Émile

THEODORAKIS, Mikis
THEODORAKIS, Mikis, grč. skladatelj (otok Khíos, 29. VII 1925). Sin nižega drž. službenika, glazbu počinje učiti u ... (Ni. Š.)

THIELE, Hertha
THIELE, Hertha, njem. glumica (Leipzig, 8. V 1908 — Ist. Berlin, 5. VIII 1984). Debitira u leipziškom kazalištu 1927. ... (Vr. V.)

THIELE, Rolf
THIELE, Rolf, njem. redatelj i producent (Budweis /danas České Budějovice, ČSSR/, 7. III 1918). Sin → Wilhelma Th. ... (Vr. V.)

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >